Dr. Aye Maung said,"Our stand is that we won’t give even an inch of our land to those illegal Bangali Terrorist Immigrants. We won’t give up our land, our breeze, our water which are handed to us by our ancestors."

Sunday, 1 July 2012

ေမာင္ေတာ ေဒသခံမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတၾကီးထံ ေပးစာ

Narinjara

သုိ႕
သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္
ေနျပည္ေတာ္ သမၼတရံုး
ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ
ေလးစားအပ္ပါေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးခင္ဗ်ား
ကြ်နု္ပ္တို႕ေလးစားစြာျဖင္႕သိရွိ စီမံခန္႕ခြဲႏိုင္ရန္ အစီရင္ခံ တင္ျပအပ္ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာျမိဳ႕ ႏွင္႕ ေမာင္ေတာျမိဳ႕ နယ္တို႕တြင္ ၈/၆/၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ၌ ငယ္ေသာအမႈကို ႀကီးေစ ႀကီးေသာ အမႈကို ပို၍ က်ယ္ျပန္႕ေစ ဆိုေသာ သေဘာျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ တစိတ္တပိုင္းအား လက္လြတ္လိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေရာင္းစားရန္ၾကံစည္ အေကာင္ အထည္ ေဖၚေနသူမွာ ေမာင္ေတာ နစက ေဒသကြပ္ကဲေရးမွဴး ဒုတိယဗိုလ္ မွဴးၾကီး ဦးေအာင္ႀကီး ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေအာက္ပါအခ်က္တို႕ျဖင့္ သက္ေသထူ တိုင္ၾကားအပ္သည္။

အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ေစေသာ အေျခခံ ဆုေတာင္းပြဲကို က်ပ္ေငြသိန္းေပါင္း ( ၃၅၀ဝ ) ႏွင္႕ ခြင္႕ျပဳျခင္း  ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ တည္ဆဲဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖါက္ျပီး သညန မ်ားအား ၄ လတြင္ ၁၀ဝ၀ဝ က်ပ္အထိ ေကာက္ခံ၍ ဘဂၤလီကုလား မ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳျခင္း။

၎ ဘဂၤလီ အိမ္ေထာင္စုစစ္ေဆးရာတြင္လည္း တရားမဝင္ ဘဂၤလီတစ္ေယာက္အား အိမ္ေထာင္စုထဲ ထည္႕လိုလွ်င္ ေငြက်ပ္  ၂၀ဝ၀ဝ၀ မွ ၅၀ဝ၀ဝ၀ အထိယူျပီး အိမ္ေထာင္စု ဝင္ခြင့္ျပဳျခင္း။
၄င္းဘဂၤလီအား မိသားစုဝင္ ဓါတ္ပံုထဲထည့္ရိုက္ရန္ ေငြ ၅၀ဝ၀ က်ပ္ ထပ္ေပးရျခင္း။
ဦးဒီလာ၊ ဦးလွျမိဳင္၊ တို႕သည္အၾကမ္းဖက္မႈ ေနာက္ကြယ္၌ ႀကိဳးကိုင္သူမ်ားဟု သိပါလွ်က္ ေငြယူျပီး သတင္းေပး အမာခံဟုဆိုကာ လံုျခံဳေရးခ်ထားေပးျခင္း။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႕မွလိုအပ္ေသာ ဦးတင္ေမာင္ဝင္းအား ဒီလာအိမ္၌ဝွက္ထားျခင္း။
ေက်းရြာ ရပ္ကြက္တို႕အား မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးေသာ ဘဂၤလီကုလားမ်ားအား မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးေနစဥ္အတြင္း မည္သို႕ ေသာ အတားဆီးမႈမွ်မျပဳလုပ္ဘဲ ကားျဖင့္ေရာက္လာျပီး မ်က္ကြယ္ျပဳ ေရွာင္ထြက္သြားျခင္း။

အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္မည္႕သတင္းကို ရခိုင္ေက်းရြာမ်ားမွ ေန႕လယ္ ၃ နာရီ ကတည္းက ေဒသနစက အဖြဲ႕အား သတင္းပို႕တိုင္ၾကားေသာ္လည္း ညေန ၅ နာရီ မီးေလာင္လူသတ္ျပီးခ်ိန္မွ ေရာက္ရွိလာၾကျခင္း
နယ္ေျမႏွင့္ေဝးေသာ ေဒသတို႕တြင္ လံုထိန္း/ ရဲ / တပ္မေတာ္တို႕မွ ဝန္ထမ္းတို႕သည္ လက္နက္အျပည္႕ အစံုႏွင္႕ပင္ ရြာထဲသို႕မဝင္ရဲၾကေသာ္လည္း နစကတို႕ကမူ လက္နက္မပါဘဲ ဝင္ထြက္သြားလာႏိုင္ျခင္း
၈/ ၆/ ၁၂ ေန႕က အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ရဲႏွင္႕ စစ္တပ္မ်ားက အေရးယူ ဖမ္းဆီး ေနၾကသည္ကို ၁၁/ ၆/ ၁၂ ေနာက္ပိုင္းတြင္  ရပ္တန္႕ခိုင္းျခင္း
ေဒသအႏွ႕ံအျပား၌ နစကဝတ္စံု နစကေသနတ္ျဖင္႕ ဓါးျပမႈမ်ားအား တခုမွ မေဖၚထုတ္ျခင္း
၈/ ၆/ ၁၂ ခုႏွစ္ ေသာၾကာေန႕ ဘဂၤလီမ်ား ဆုေတာင္းပြဲအျပီးတြင္ ျမိဳ႕မဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းႏွင္႕ ယူႏိုက္ တက္ တည္းခိုခန္းအား ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဘဂၤလီမ်ားက ခဲျဖင့္ေပါက္ ဖ်က္ဆီးေနသည္ကို ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ မိုးေပၚ ေထာင္ ေသနပ္ပစ္ေဖါက္၍ လူစုခြဲမႈအား ေအာင္ၾကီးကအျပစ္တင္ ၾကိမ္းေမာင္းျခင္း။

၄င္းမွစျပီး ဗိုလ္မွဴးရြာထဲရွိ ရခိုင္အိမ္မ်ားကို မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးေနၾကသည္ကို မ်က္ရည္စက္လက္ျဖင္႕ အေဝး မွၾကည္႕ ေနရံုမွလြဲ၍ ကယ္သူမဲ့ ျဖစ္ေနေသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ျပည္သူမ်ားမွ နစကမွဴး ဗိုလ္မွဴးၾကီး  ေအာင္ၾကီး ေရာက္လာျပီးဟု  အားကိုးတၾကီးျဖင့္ ၀မ္းသာေနၾကရာ  ဝမ္းသာျခင္းပင္ မဆံုးလိုက္ သူ၏ မ်က္ကြယ္ျပဳ ခံခဲ့ရျခင္း။

၄င္းျဖစ္ရပ္တို႕အား လံုျခံဳေရးတို႕ကို ေစာင္႕ၾကည္႕ရံုသာ ေစာင္႕ၾကည္႕ခိုင္းျပီး ဗုိလ္မွဴးၾကီး ေအာင္ၾကီး တစ္စံုတစ္ရာ ဟန္႕တားမူ မလုပ္ရန္ နစကတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ညႊန္ၾကားျခင္း
ဤျဖစ္ရပ္သည္ အၾကမ္းဖက္က်ဴးေက်ာ္ သတ္ျဖတ္မႈဆိုသည္ကို သူကိုယ္တိုင္ မသိေလျခင္းေလာ၊ အားေပး ေနျခင္းေလာ၊ ၾကံရာပါေလာ၊ သို႕တည္းမဟုတ္ ေအာင္ၾကီးထက္ အၾကမ္းဖက္ဘဂၤလီမ်ားက ဩဇာၾကီးေန၍ ေလာ။ ဤသို႕ဆိုလွ်င္ အဘယ္ေၾကာင္းနည္း။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ စံုစမ္း ေဖၚထုတ္စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။

ေမာင္ေတာျမိဳ႕ေပၚတြင္ မီးတိုက္မွဳျဖစ္ပြါး ျပီးေသာအခါ သရီကုန္ေဘာင္၊ ေမာရဝတီဖက္သို႕  ေမာင္ေတာျမိဳ႕ေပၚမွ ကား ၄ စီး ေမာင္ ေတာမွ ထြက္သြားျပီး ၄င္းကားေပၚမွ ဆူပူ အၾကမ္းဖက္လိုသူမ်ားက ေဟာေျပာ ေသာအခါမွစ၍ ေမာင္ေတာနယ္ ေတာင္ပိုင္းအား ဘဂၤလီမ်ားက မီးရွို႕ ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေမာင္ေတာျမိဳ႕ေပၚ၌ ထိထိေရာက္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ပါလွ်င္  နယ္ေက်းရြာမ်ား၌ မီးရွိဳ႕ တိုက္ခိုက္ လူသတ္မူမ်ား ျဖစ္လာစရာ အစီအစဥ္မရွိဟု ဘဂၤလီ သတင္းရပ္ ကြက္မွၾကား သိရပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေကြ်းေမြးေသာအစာေရစာတို႕ကို စားေသာက္ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္ကာ သူပုန္အားေပး ႏိုင္ငံ ေတာ္ကုိ ေရာင္းစားသူ ဒုဗိုလ္မွဴးၾကီးေအာင္ၾကီးအား လက္ပိုက္ၾကည္႕ေနၾကလွ်င္ ၾကည္႕ေနသူ ႏိုင္ငံေခါင္း ေဆာင္ တို႕သည္ ၾကံရာပါျဖစ္ေပလိမ္႕မည္။ ဦးေရႊမန္း ကုိယ္တိုင္ ကိုယ္႕တူကိုကိုယ္ ဆံုးမမည္ေလာ (သို႕မဟုတ္) ႏိုင္ငံေတာ္က ဆံုးမမည္လား (သို႕မဟုတ္) မည္သူက ဆံုးမမည္ကို အျမန္ဆံုး သိရွိလိုပါသည္။

မခံမရပ္ႏိုင္သူ ေမာင္ေတာ ေဒသခံမ်ား

No comments:

Post a Comment

 
Blogger Widgets