Dr. Aye Maung said,"Our stand is that we won’t give even an inch of our land to those illegal Bangali Terrorist Immigrants. We won’t give up our land, our breeze, our water which are handed to us by our ancestors."

Thursday, 21 June 2012

NCGUB မွ ၀န္ႀကီး ဦးဘိုလွတင့္ႏွင့္ ဦးဟန္ေညာင္ေ၀ သို႔ အိပ္ဖြင့္ေပးစာ

Anti-Rohingya Blog

သို႕

NCGUB မွ ၀န္ႀကီး ဦးဘိုလွတင့္ႏွင့္ ဦးဟန္ေညာင္ေ၀ သို႔ အိပ္ဖြင့္ေပးစာ

သမိုင္းစဥ္လာတေလွ်ာက္ ေလ့လာဆန္းစစ္လွ်င္ ရခုိင္တို႔၏သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ “ရိုဟင္ဂ်ာ” လူမ်ဳိးဟူေသာ အသံုးအႏႈံးျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့မႈ စိုးစဥ္မွ်မရွိခဲ့ပါ။ သူတို႔၏မူရင္းေဒသျဖစ္သည့္ ဘဂၤလား ေဒခ်္႕ႏိုင္ငံ သမိုုင္းတြင္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟူ၍ မေတြ႕ရွိရေပ။ ေနာက္ထပ္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတခုျဖစ္သည့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ သမိုင္းတြင္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟူ၍ မေတြ႔ရွိရသည့္အျပင္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္ေရာ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟူ၍ ရွိခဲ့ပါသလား။ D.G.E. Hall ၏ A History of South-East Asia စာအုပ္တြင္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟူေသာ ေ၀ါဟာရ အသံုးအႏႈန္းကို တလံုးတပါဒမွ် မေတြ႔ရွိရေပ။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ကိုလိုနီျပဳအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ အဂၤလိပ္တို႔၏ အလြန္တိက်ေသာ ေဂဇက္ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ယင္းအမည္ ထည့္သြင္းမွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း အလ်ဥ္းမရွိပါ။ ၿဗိတိသွ်ေဂဇက္တီယာ Gazetteers မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ Arakanese Muslim ဟူ၍ မွတ္တမ္းတင္ ပါရွိသူမ်ားသည္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ မွလြဲ၍ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးစံ၊ ဘာသာစကားတို႔၌ ရခုိင္လူမ်ဳိးႏွင့္ တူညီၾကသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ရခိုင္မင္းမ်ား လက္ထက္ကပင္ ေဒသတြင္းအျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရးမ်ားေၾကာင့္ ရခုိင္ေဒသသို႔ ေရာက္ရွိအေျခစိုက္ ေနထိုင္ ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသျဖင့္ ေနထိုင္မႈသက္တမ္း ၾကာရွည္လာသည္ႏွင့္အမွ် ဘဂၤလီဘာသာစကား ေျပာဆိုျခင္း အလ်ဥ္းမရွိေသာ ရခုိင္ေဒသတြင္ ၄င္းတို႔သည္လည္း ဘဂၤလီစဘာသာစကား လံုး၀မေျပာတတ္ၾကေပ။

ျမန္မာျပည္အတြင္း၌ ေနထိုင္ၾကသည့္ မြတ္ဆလင္လူမ်ဳိးမ်ားသည္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာဟူေသာ ေ၀ါဟာ ရကို ၾကားေတာင္ ၾကားဖူးၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ဘာသာေရးအစြမ္းေရာက္ လူတစ္စုမွ (၇၈၆)ဂဏန္း ႏွင့္အညီ ၂၁ ရာစုအတြင္း ကမၻာတ၀ွမ္း၌ အစၥလန္ဘာသာ လြမ္းမိုးေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ အစၥလမ္ဘာသာ၀င္အခ်ဳိ႕မွ၊ သူတို႕သည္ လြန္ခဲေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ကတည္းက ေနထိုင္လာခဲ့ၾကသည့္ ”နီပြန္းဂ်ာ“(Nippongya) တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည္ဟု သမိုင္းလိမ္ကိုဖန္တီး၍ အစၥလမ္ႏိုင္ငံသစ္တစ္ခု ထူေထာင္ရန္ ႀကဳိးပမ္းေနၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဘဂၤလားေအာ္လႈိင္းသံ အမွတ္(၂)။ ထိုနည္းတူ မၾကာမွီအခ်ိန္တြင္လည္း ဗမာရိုဟင္ဂ်ာ၊ ကရင္ရိုဟင္ဂ်ာ၊ ရွမ္းရိုဟင္ဂ်ာ၊ မြန္ရိုဟင္ဂ်ာ၊ ခ်င္းရုိဟင္ဂ်ာ စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေပသည္။

၁၉၅၉-ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလထဲမွာ ဦးႏု ရခုိင္ျပည္သို႔ မဲဆြယ္ရန္ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕ နယ္၌ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးတရားေဟာေျပာခဲ့စဥ္က ”သန္႔ရွင္းသာ အႏိုင္ရခဲ့ရင္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးလို႔ သတ္မွတ္ ေပးမယ္ ျမန္မာ့အသံက တိုင္းရင္းသားအစီအစဥ္ေတြမွာ ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာနဲ႕ အသံလြင့္ေပးမယ္လို႔“ ဂတိေပးခဲ့သည္။ အမတ္ေနရာ သံုးေနရာ ရရန္အတြက္ အာဏာရူးခဲ့သည့္ ဦးႏုေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသည့္ နာမည္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

က်ီးကန္းငွက္ ေညာင္သီးကိုစား၍ တိုက္နံရံမွာ ခ်ီးယိုျခင္းသည္ ေလာေလာဆယ္၌ အေရးမႀကီးဟု ထင္ရ၏။ သို႔ေသာ္ ေညာင္ပင္ႀကီးလာမွ ျပသနာတက္ရျခင္းမ်ဳိး က်ေနာ္တို႔ ႀကဳံေနရသည္။ အမ်ားစုက အေဆာက္အဦး မပ်က္စီးရန္ ေညာင္ပင္အား ခုတ္လွဲခ်င္ေသာ္လည္း တခ်ဳိ႕က ေညာင္ပင္၏ ထည္၀ါမႈႏွင့္ အရိပ္အာ၀ါသကို အပ်က္အစီး မခံႏိုင္ျဖစ္ေနၾကရသည္။”ရိုဟင္ဂ်ာ“လူမ်ဳိးဟူ၍ ကမၻာက အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံလာေအာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးႀကဳိးစားအတည္ျပဳေန ၾကသူတို႔သည္ သူတို႔၏ ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ အျမတ္ထုတ္ေနၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။ ထိုအထဲတြင္ ဟန္ေညာင္ေ၀ ႏွင့္ NCGUB မွ ႏိုင္ငံေရးလုပ္စားေနသူ ဦးဘိုလွတင့္ လည္းပါ၀င္သည္။ ထိုဟန္ေယာင္ေ၀ႏွင့္ အေပါင္းပါတစ္ စုတို႔သည္ ျမန္မာျပည္သူကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွ ေငြေၾကးမ်ားေတာင္းခံ၍ လုပ္စားလာၾကသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္လာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ စစ္အစိုးရ ကိုဆန္႔က်င္သည့္ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ဟူ၍ မယ္မယ္ရရ တစိုးတစဥ္းမွ် မေတြ႔ရွိရသည့္ အတြက္တာေၾကာင့္ ျမန္မာဒီမိုကေရစီ ရရွိေရး အတြက္ ေထာက္ပံ့ေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားမွ ယခုအခါ ရပ္တန္႔လိုက္ၿပီး ျဖစ္ၾကာင္းသိရွိရသည္။ NCGUB ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရအဖြဲ႔ကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာမွ ႏွစ္ေပါင္း၂၀ဆယ္ေက်ာ္ ေထာက္ပံ့ခဲ့ ေသာ္လည္း မည္မည္ရရ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈဟူ၍ လက္ဆုတ္လက္ကိုင္ မျပႏိုင္သျဖင့္ ယခုအခါ၌ ေထာက္ပံ့ ေၾကးေငြမ်ား ျဖတ္ေတာက္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီမ်ားကလည္း ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္ေတာ နယ္ေျမကို ”အာကစၥတန္ႏိုင္ငံ“ ထူေထာင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာရွိ မြတ္ဆလင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ အလွဴေငြမ်ားေကာက္ခံသည္။ ထိုသို႔ အလွဴခံ၍ ရရွိလာသည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို ဦးဟန္ေညာင္ေ၀လက္ထဲသို႔ ပံုအပ္ၿပီး တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ေကာင္စီတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရိုဟင္ဂ်ာကို တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခိုင္း ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုမွ်ႏွင့္ မေရာင့္ ရဲႏိုင္ေသးသည့္ ဦးဟန္ေညာင္ေ၀သည္ ေမ်ာက္ျပ၍ ဆန္ေတာင္းသည့္ႏွယ္၊ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူတို႔ကို အေၾကာင္း ျပဳ၍ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားမွလည္း ေငြေၾကးေတာင္းခံခဲ့ေသးသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမ်ားသည္ သူတို႔ကိုယ္ သူတို႕ ေမ်ာက္ ျဖစ္၍ျဖစ္ မွန္းမသိ အလြန္သနားစရာေကာင္းလွ၏။

ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ရရွိလာသည့္ ေငြေၾကးမ်ားထဲမွ မေျပာစေလာက္ ေငြေၾကး အနည္းငယ္မွ်ကို အသံုးျပဳၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္တခ်ဳိ႕ ရလို ရျငားအထင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ရခိုင္သမိုင္းသုေတသီ ပညာရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚ၍ ၂၀၀၅-ခု၊ ႏို၀ဘၤာလတြင္ ရခုိင္သမိုင္း သုေတသန ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမဳိ႕ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္တကၠသိုလ္တြင္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ သည္။ သိုေသာ္လည္း ထိုရခိုင္သမိုင္း သုေတသနေဆြးေႏြးပြဲမွ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္ ဟူ၍ ဘာတစ္ခုမွ် မရရွိခ့ဲသည့္အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ တင္သြင္းခဲ့ၾကသည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ရခုိင္သမိုင္းပညာရွင္ မ်ား၏ သုေတသနစာတမ္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ဗီြဒီယိုမွတ္တမ္းမ်ား၊ Record မ်ားအားလံုးကို ညီညီလြင္ ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ အစအနေတာင္ ရွာမေတြ႔ေတာ့ေပ။ Ph.D ပညာ ရွင္တစ္ဦး ၏ သုေတသနစာတမ္းတစ္ေစာင္သည္ အႏွစ္ငါးဆယ္ခန္႔ တည္တန္႔ခုိုင္ၿမဲႏိုင္သည္။ ထိုသုေတသန စာတမ္းမ်ား ကိုသာ စာအုပ္အျဖစ္ထုတ္ေ၀ျဖစ္ခဲ့ပါက ယခုအခ်ိန္၌ ရိုဟင္ဂ်ာသမိုင္းလိမ္ကိစၥကုိ ရွင္းေနရန္မလို ေတာ့ေပ။

ထို႔အျပင္ ”ဦးဟန္ေညာင္ေ၀အား တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ႏိုင္ငံေရးေစာင့္ၾကည့္ကြန္ယက္ - Burma Ethnic Politics Watch Network (BEPWN)“ မွ ေမလ၊ ၂၂၊ ၂၀၁၀ ရက္စြဲ႕ျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ဟု ဆိုသူ ဦးဟန္ေညာင္ေ၀အပါအ၀င္ ၇ ဦးအမည္စာရင္းကို ထုတ္ျပန္လိုက္ျပီး ၎တို႔ကို ကိုယ္က်ဳိးရွာ ႏိုင္ငံေရး သမား မ်ားအျဖစ္ စြပ္စြဲလိုက္သည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးတို႔ကို ထိခိုက္နစ္ နာေအာင္ လုပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ စစ္အာဏာရွင္ သက္တမ္းရွည္ေအာင္ အားေပးေဆာင္ ရြက္ေန ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ထိုသူတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တိက်ေသာ အေထာက္အထားမ်ား၊ သက္ေသမ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ထိုသူတို႔ကို နာမည္ပ်က္စာရင္း သြင္းလိုက္သည္ဟု ေဖၚျပထားသည္။ အျပည့္အစံုကို www.burmaethnicpoliticswatchnetwork.comမွာ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ယခုေတာ့ ဟန္ေညာင္ေ၀ႏွင့္ NCGUB မွ ဦးဘိုလွတင့္သည္ အႀကံကုန္လို႔ ဂဠဳံဆားခ်က္ဆိုသကဲ့သို႔ ၂၀၁၀၊ ဧၿပီလ က ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ေငြေၾကးအလွဴခံခဲ့ၾက ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ အလွဴေပးမည္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကလည္း အလကားေတာ့ ေပးမည္မဟုတ္။ တစ္ခုခုေတာ့ ေတာင္းဆိုေပလိမ့္မည္။ ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံသည္ သူတို႔မြတ္စလင္ ႏိုင္ငံျပန္႔ပြါးေရးအတြက္ ေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ားကို သံုးစြဲ၍ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို လူတိုင္း သိသည္။ ယခုလည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရး အေဆာက္အဦး ၿပဳိပ်က္သြားသည့္ ေနရာအနီး၌ ကုလားဗလီ ေဆာက္လုပ္ရန္ ေဆာ္ဒီႏို္င္ငံမွ ေငြေၾကး ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ က်ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယခုလည္း ေဆာ္ဒီႏို္င္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မြတ္ဆလင္ႏိုင္ငံတစ္ခု ေပၚထြန္းလာေစ ရန္ အတြက္ ဦးဟန္ေညာင္ေ၀ႏွင့္ NCGUB မွ ၀န္ႀကီးဦးဘိုလွတင့္တို႔အား ေငြေၾကး အေျမာက္အမ်ား ေပး၍ ေဖၚေဆာင္ခုိင္းဟန္တူသည္။ သို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္ အမတ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ နီးစပ္မႈရွိသည့္ NCGUB ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ အေမရိကန္ ကြန္ကရက္အမတ္မ်ားကို ေပါင္း၍ “ရိုဟင္ဂ်ာ”အား တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ အသိ အမွတ္ျပဳရန္ ျမန္မာစစ္အစိုးရအား တြန္းအားေပးသည့္ စာတန္းတစ္ေစာင္ကို အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခိုင္းျခင္းျဖစ္သည္။

ဤအျဖစ္မ်ဳိးသည္ ၁၉၉၂-ခုႏွစ္တြင္ တစ္ခါ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။ ကိုက်ဳိးရွာ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ႏွင့္ (ထိုအ ခ်ိန္က ABSDF ဥကၠဌ)လူတစ္စုမွ န၀တ စစ္အစိုးရကိုတိုက္ရန္ ေငြေၾကးလိုသည္ဟုအေၾကာင္းျပကာ ၁၉၉၂-ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၇ ရက္ေနစြဲျဖင့္ ABSDF (ဗဟို)၏ သုေတသနဌာနမွ စာမ်က္ႏွာ ၄၉ မ်က္ႏွာပါရွိသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ သမိုင္း ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာတမ္းလိမ္တစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးသည္။ ထိုစာတမ္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အတြက္ (ABSDF)အဖြဲ႕သည္ ေဒၚလာတစ္သန္းေက်ာ္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ လူဦးေရအားျဖင့္ ၇ ေသာင္းမွ ၁ သိန္း ၂ ေသာင္းနီးပါးအထိရွိေသာ မြတ္ဆလင္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကို အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံရွိ အယ္လ္ကိုင္းဒါးႏွင့္ တာလီဘန္စခန္းမ်ားတြင္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးၿပီးလွ်င္ အေမရိကရွိ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအေဆာက္အဦးမွအစ အာရွ၊ အာဖရိကႏွင့္ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္း ေဒသမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ခိုင္းခဲ့သည္။ အယ္လ္ကိုင္းဒါးသည္ တပ္သားအေရ အတြက္အားျဖင့္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ အင္အားရွိေသာ အစၥလမ္မစ္အဖြဲ႔မ်ားကို အျပင္းအထန္ သင္တန္း ေပးၿပီးေနာက္၊ လူငယ္တို႔၏ ဦးေႏွာဏ္ထဲသို႔ ဘာသာေရးစစ္ပြဲအတြက္ လူသတ္ရပါသည္ဆိုေသာ အေတြး အေခၚ တစ္ရပ္ကို ရိုက္သြင္းေပးသည္။ ယင္း မိႏၦာအေတြးအေခၚေၾကာင့္ ကမၻာတ၀ွမ္းသို႔ အေၾကာက္တရားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျပန္႔ႏွံ႔ ခဲ့ရသည္။

ထိုအထဲတြင္ အာရကန္ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕(ARNO)ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕ (RSO) တို႔လည္း ပါ၀င္ၾကသည္။ ၄င္းအဖြဲ႔တို႔ကို အာဖဂန္နစၥတန္ရွိ စခန္းမ်ားတြင္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးၿပီး ျမန္မာ ဘဂၤလားနယ္စပ္တြင္ လႈပ္ရွားေစခဲ့သည္ဟု ၀ီလီယံဂုဏ္း၏ အစီအရင္ခံစာ တစ္ေစာင္တြင္ ေဖၚျပထားသည္။ (၀ီလီယံဂုဏ္းသည္ ခရစ္ယန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လမ္းညြန္အသင္း၏ ဦးေဆာင္ဒါရိုက္တာလည္းျဖစ္၊ လူအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ ညွည္းပမ္းမႈကိုဆန္႔က်င္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ ျဖစ္သည္။)

ထိုကဲ့သို႔ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမ်ားကို ဦးဟန္ေညာင္ေ၀ႏွင့္ NCGUB ၀န္ႀကီး ဦးဘိုလွတင့္တို႔သည္ ထိုသူတို႔ကို အားေပးအားေျမွာက္ျပဳလွ်က္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြါး အတြက္ အသံုးခ်ေနျခင္းသည္ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားတို႔၏ အမ်ဳိးသားလံုၿခဳံေရးကို မ်က္ကြယ္ျပဳထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုအေရျခံဳထားေသာ အမ်ိဳးသားသစၥာေဖာက္မ်ားလုပ္ရပ္သာ ျဖစ္ေနေပသည္။ သို႔ေၾကာင့္ ဦးဟန္ေညာင္ေ၀ႏွင့္ NCGUB ၀န္ႀကီးဦးဘိုလွတင့္တို႔အား အသိေပးလိုသည္မွာ က်ေနာ္တို႔ အဖိုးအဖီးမ်ား ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည့္ ရခုိင္ျပည္ေျမဧရိယာကို တစ္လက္မခန္႔မွ် ဖဲ့ထုတ္ေပးမည္မဟုတ္။ ထိုသို႔ ဖဲ႔ထုတ္ ယူရန္ ႀကဳိးစားလာသူ မွန္သမွ်ကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ ရခုိင္တစ္မ်ဳိးသားလံုး၏ ဘံုရန္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္းႏွင့္၊ ရခိုင္လူမ်ဳိးတို႔၏ အမ်ဳိးသားလံုၿခဳံေရးကို ထိပါလာသူမွန္သမွ်ကို က်ေနာ္တို႔ ရခိုင္တစ္မ်ဳိးသားလံုး၏ အမ်ဳိးသား ဘံုရန္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ၾကာင္း အေလးအနက္ အသိေပးအပ္ပါသည္။

ခိုင္ဘခင္ (နယူးေယာက္)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု

No comments:

Post a Comment

 
Blogger Widgets