Dr. Aye Maung said,"Our stand is that we won’t give even an inch of our land to those illegal Bangali Terrorist Immigrants. We won’t give up our land, our breeze, our water which are handed to us by our ancestors."

Thursday, 21 June 2012

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ တရားဥပေဒအရ အျပည့္အ၀ ကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုျခင္း

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၂)ရက္

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေနရာတခ်ိဳ႕တြင္ လတ္တေလာျဖစ္ပြါးေနသည့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အခင္းျဖစ္ပြါးရာေနရာရွိ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားစြာမွာ ေၾကာက္ရြံ႕စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အသက္ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုး မ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရသည္။ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွာ ယခုအခ်ိန္ထိ ရပ္တန္႔ၿငိမ္သက္ သြားျခင္းမရွိဘဲ တျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြားက်ယ္ျပန္႔လာေနသည္ကို ၾကားသိရသည္။

သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားမွ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား ခ်ေပးထားေၾကာင္းႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေစရန္ ထိန္းသိမ္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားေနသည့္ တၿပိဳင္နက္မွာပင္ အဓိကရုဏ္းစတင္ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ စစ္ေတြ၊ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔အျပင္ ရေသ႔ေတာင္ႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ တို႔အထိ က်ယ္ျပန္႔ လာေနသည္ျဖစ္ရာ ၄င္းေဒသအတြင္းေနထိုင္ ၾကေသာ ႏွစ္ဖက္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အထူးစိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္လာေနသည္။

ဤကဲ႔သို႔ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္သည္ လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး အားလံုးေသာ လူသားတိုင္းအတြက္ မလိုလားအပ္ေသာ ျဖစ္ရပ္ဆိုးပင္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အၾကမ္းဖက္မႈပင္ျဖစ္ေစ ထိုအၾကမ္းဖက္မႈ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို အမ်ားဆံုး ခံစားၾကရသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပြါးရာ ေမာင္ေတာႏွင့္ စစ္ေတြနယ္ေျမတ၀ိုက္ရွိ ရခိုင္လူမ်ိဳး အမ်ားစုေန ထိုင္ရာ ရြာမ်ားကို မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံေနရျခင္းေၾကာင့္ ယခုအခါ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကရရာ ဒုကၡသည္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေနၿပီး အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား ၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ မိမိတို႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) မွ မ်ားစြာစိုးရိမ္ပူပန္မိပါသည္။

ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလီမူဆလင္လူမ်ိဳးမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနမည္ဆိုပါက အျပစ္မဲ႔ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားမွာေၾကာက္မက္ဖြယ္ ရာ အသက္ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုးမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ႀကံဳေတြ႔ေနမည့္ အေနအထားတြင္ရွိေနသည္။ ထို႔အျပင္ ယခုျဖစ္ေပၚေနသည့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္သာမက တတိုင္းျပည္ လံုးအတိုင္း အတာေဆာင္သည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိလာမည့္အလားအလာရွိေနသည္ကို မိမိတို႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ သံုး သပ္မိပါသည္။

ယခုျဖစ္ေပၚေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားလံုး၀ရပ္တန္႔၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူမ်ား ဘ၀လံုၿခံဳမႈအျပည့္ အ၀ျပန္လည္ရရွိၿပီး ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးေရ ရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ၾကေစေရးအတြက္ လက္ရွိ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆိုလိုက္ သည္။

၁။ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ အခင္းျဖစ္ပြါးေနေသာ ေနရာအႏွံ႕တြင္ လံုေလာက္ေသာ လံုၿခံဳေရးတပ္မ်ားခ်ထားေပးရန္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အႏွံ႔လက္ေတြ႔က်သည့္ မာရွယ္ေလာ အမိန္႔ခ်မွတ္ ထုတ္ျပန္ေပးရန္။

၂။ ၿပီးခဲ႔သည့္ ေမလ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္နီေမာ္ေက်းရြာအုပ္စု၌ မသီတာေထြး အား လူမဆန္စြာ မုဒိမ္းက်င့္သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ ရာဇ၀တ္မႈအတြက္ တရားခံမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ေဖာ္ ထုတ္၍ ထိေရာက္စြာ အျပစ္ေပးအေရးယူသြားရန္။

၃။ ဇြန္လ (၃)ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕၌ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ခရီးသြားျပည္သူ (၁၀)ဦးအား ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္က်ဴးလြန္မႈ အျပင္ ယခုျဖစ္ေပၚေနေသာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈကို က်ဴးလြန္ေနသူ တရားခံမ်ားအားလံုးအား အျမန္ဆံုး စံုစမ္းေဖၚထုတ္၍ ထိေရာက္ေသာ အျပစ္ေပးအေရး ယူမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္။

၄။ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းေနထိုင္ၾကေသာ အျပစ္မဲ့ ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလီမူဆလင္မ်ား၏ အသက္ အိုးအိမ္၊ ပစၥည္းမ်ားကို တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးပါရန္ႏွင့္ ၄င္းတို႔ဘ၀ လံုျခံဳေရး အတြက္ ျပည့္၀ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္


ဆက္သြယ္ရန္
ေဒၚတင္တင္ညိဳ + 66 (0) 81 0322 882
ေဒၚသင္းသင္းေအာင္ + 919 891 252 316

No comments:

Post a Comment

 
Blogger Widgets