Dr. Aye Maung said,"Our stand is that we won’t give even an inch of our land to those illegal Bangali Terrorist Immigrants. We won’t give up our land, our breeze, our water which are handed to us by our ancestors."

Tuesday, 10 July 2012

ရခိုင္အေရးကမာၻ.ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ေဆြးေႏြး

နိရဥၨရာ

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ဇူလိုင္လ(၆)ရက္ေန.တြင္ ဘားမားယူနီယံ အင္တာေနရွင္နယ္ ဥကၠဌ အယ္ဒီတာဦး၀င္းခက္၊ ရခိုင္ဒီမို ကေရစီအဖြဲ.ခ်ဳပ္ (ျပည္ပ) နာယကၾကီး ဦးခင္ေမာင္ၾကည္ (အေ၀းေရာက္သံတမန္တစ္ဦး)၊ ဘားမား ယူနီယံ အင္တာ ေနရွင္နယ္မွ ကိုေကာင္းျမတ္သူႏွင့္ မစႏၵီသင္းသင္းမာ တို.ႏွင့္အတူ လန္ဒန္ျမိဳ.တြင္ အေျခ စိုက္ေသာ အျပည္ ျပည္ ဆိုင္ရာဆိုရွယ္လစ္ အဖြဲ.ခ်ဳပ္ ( The Socialist International) ၏ သက္တန္း ရွည္ အေထြ ေထြ အတြင္းေရးမႈး ခ်ဳပ္ မစၥတာ လူစၥ အာယာလာ (Mr.Luis Ayala) ႏွင့္သြားေရာက္ေတြ.ဆံုခဲ့ၾကပါသည္။
ဦးခင္ေမာင္ၾကည္၊ ဦး၀င္းခက္ ၊ မစၥတာ လူစၥ အိုင္ယာလာ၊ မစႏၵီသင္းသင္းမာ၊ ကိုေကာင္းျမတ္သူ

အယ္ဒီတာဦး၀င္းခက္သည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ.ခ်ဳပ္ (NLD) တည္ေထာင္စဥ္ကပင္ တတ္သိပညာရွင္ တစ္ဦး အျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့သူျဖစ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆိုရွယ္လစ္အဖြဲ.ခ်ဳပ္၏ အထူးဂုဏ္ထူး ေဆာင္ ဥကၠဌ (Special Honorary President) အျဖစ္တင္ေျမာက္ျခင္းကို ဂုဏ္ယူ၀မ္း သာ ေၾကာင္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လံုျခံဳေရးအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ တခ်ိဳ.ႏွင့္ ထိုင္း ႏိုင္ငံႏွင့္ မေလးရွား ႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ ေရြ. ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား အျဖစ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအေျမာက္အမ်ား အတြက္ သာေရး နာေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို အကူအညီေပးရန္တင္ျပခဲ့ပါသည္။

ရခုိင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ.ခ်ဳပ္(ျပည္ပ) ၏ နာယကၾကီး ဦးခင္ေမာင္ၾကည္ က ယခုႏွစ္ ဇြန္လ ကစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ ေသာ ဌာေနတိုင္းရင္း သားရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ တဘက္ႏိုင္ငံမွ တရားမ၀င္ခိုး၀င္ အေျခခ်ေနထိုင္ေနၾကေသာ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳး မ်ား၏ ရန္ပြဲကို ျပည္ပေနကိုယ္က်ိဳးရွာစားေနၾကေသာ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမ်ားက ျပႆနာပိုမို ၾကီးထြားလာေစရန္ ဘာသာ ေရးစစ္ပြဲႏွင့္ လူမ်ိဳးစစ္ပြဲအျဖစ္ ဖန္တီးေနၾကပံုမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာျပခဲ့ပါသည္။ ထို.ျပင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဇစ္ျမစ္ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဖန္တီးရွင္မ်ား အေၾကာင္းကို ေျပာဆိုရွင္းျပရံုသာမက စာျဖင့္ေရး သားျပီးတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရန္ပြဲေၾကာင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳး အမ်ားအျပားေသေက် ပ်က္စီး ျပီး အိုးအိမ္မ်ား၊ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ား မီးရႈိ. ခံရသည္မ်ားကို အစိုးရမဟုတ္ေသာ ျပည္ပ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ. မ်ား (NGOs)  က က်ဴးေက်ာ္လာေရာက္ေနထိုင္ သူဘဂၤလီ မ်ား ကို သာအဓိက အကူအညီေပးေန သည့္ကိစၥကို သမာသမတ္ႏွင့္ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ျဖင့္ တကယ္နစ္နာသူရခိုင္ လူမ်ိဳး မ်ား ကိုသာ ခံစားႏိုင္ရန္ ေျပာ ဆိုတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားကို အထူးကိစၥ တရပ္အေနျဖင့္ အကူ အညီ ေပးရန္ကိစၥ ကိုျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ရန္ပြဲႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားကို ရွင္းျပကာ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။

လူ.အခြင့္အေရး ဘမ္း ျပျပီး ဖြဲ.စည္းထားေသာ အဖြဲ.မ်ားသည္ ေငြမ်က္ႏွာ ဘက္လိုက္မႈမ်ားရွိေန၍ကမာၻ. ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ား ၏ အဖြဲ.ခ်ဳပ္ ျဖစ္ သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆိုရွယ္လစ္ အဖြဲ.ခ်ဳပ္ၾကီး ကရခိုင္ျပည္နယ္ သို. ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား ေစ လြတ္၍ ေဆာင္ ရြက္ ေပးရန္ကိုလည္း ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါသည္။

မစႏၵီသင္းသင္းမာ ကလည္း လန္ဒန္ျမိဳ.ေနျမန္မာရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသူမ်ားသည္ ျဗတိသွ်ပါလီမန္တြင္ အမတ္အ ခ်ိဳ.ထံသြား ေရာက္ျပီး စစ္တပ္ႏွင့္ လံုျခံဳးထိန္း ရဲမ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာ ၆၅၀ ကို သတ္ျဖစ္ခဲ့ျပီး ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ား အျပား ဒဏ္ရာရျပီး ေျပာက္ဆံုးေနသည္ဟု လိမ္ညာေနပံုမ်ားႏွင့္ မူဆလင္ အသင္းအဖြဲ.မ်ား မွလည္း လိမ္ျငာ ၍ အလႈခံေနသည္မ်ားကို လည္း ျဖည့္စြက္ ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ ကိုေကာင္းျမတ္သူ ကလည္း အေျခအ ေနအရပ္ရပ္ကို ျဖည့္စြက္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။

အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ဆိုရွယ္လစ္အဖြဲ.ခ်ဳပ္ ၏ အတြင္းေရးမႈး ခ်ဳပ္ မစၥတာလူစၥ အာယာလာ (Luis Ayala) သည္ အယ္ဒီတာဦး၀င္းခက္ႏွင့္ အဆိုပါအဖြဲ.ခ်ဳပ္ ကြန္ဂရက္အစည္းေ၀းပြဲမ်ားတြင္ ခုႏွစ္ ႏွစ္ခန္. ဆက္တိုက္ ေတြ.ဘူး ၍အလြန္ရင္းႏွီးခင္မင္စြာ ဖက္လဲတကင္း ၾကိဳဆိုျပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္းကို ဂဃနဏ ျပန္လည္ ေဆြးေႏြး တင္ျပခဲ့ပါသည္။ သူ.အေနျဖင့္တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူး ေျပာင္းေရးကာလမွာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ျဖစ္ေအာင္ အကူညီေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေနာင္လာမည့္ ေတာင္အာဖရိက တိုက္တြင္ သံုးႏွစ္ တစ္ၾကိမ္ ျပဳလုပ္မည့္၂၀၁၂စက္တင္ဘာကြန္ဖရင့္သို.တက္ေရာက္ရန္ ဦးခင္ေမာင္ၾကည္အားဖိတ္ၾကားလိုေၾကာင္းႏွင့္ေဒၚေအာင္ ဆန္း စုၾကည္ အားလည္း ဖိတ္ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆို သည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဆိုရွယ္လစ္ အဖြဲ.ခ်ဳပ္ကို ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ အလုပ္သမား လႈပ္ရွားမႈ ကစတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့ ျပီး အဖြဲ. ခ်ဳပ္တြင္ ႏုိင္ငံေပါင္းမ်ားစြာက ဆိုရွယ္လစ္ ဒီမိုကရက္ ပါတီမ်ား၊ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီမ်ားႏွင့္ အလုပ္ သမားေလ ဘာပါတီေပါင္း ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ ၁၆၁ ပါတီ ပါ၀င္ေနပါသည္။ အခ်ဳိ.ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား သည္ အာဏာရ အစိုးရ ျဖစ္ေနျပီး အခ်ိဳ.ပါတီမ်ား သည္ အတိုက္အခံပါတီမ်ားျဖစ္ေနပါသည္။ အဖြဲ.ခ်ဳပ္၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္တြင္ ပဋိပကၡမ်ား ကို ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အဆံုးသတ္ေစေရး၊ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ရွင္သန္ၾကီးလာရန္ ေထာက္ပံ့အားေပးေရး၊ ဒီမိုက ေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ကိုေလ့လာေရးႏွင့္ စီးပြား ေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ HIV, AIDS ေရာဂါရွင္မ်ားအား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး စည္မ်ားကို ဦးစား ေပး ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိပါသည္။
ျမန္မာ့အေရး၊ ရခုိင့္အေရးႏွင့္ ကခ်င္ အေရး ကို ကမာၻ.ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ မစၥတာ လူစၥ အာယာ လာႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်ိန္ တစ္နာရီခြဲၾကာျမင့္ခဲ့ျပီး ႏွစ္ဘက္အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈ ရလာဒ္သည္ အင္မတန္ အက်ိဳးရွိပါသည္။

ေကာင္းျမတ္သူ ေရးသားေပးပို.သည္
ဖုန္း- +၄၄ ၇၅၁၂၁ ၅၅၀၁၆ (ယူေက)

No comments:

Post a Comment

 
Blogger Widgets