Dr. Aye Maung said,"Our stand is that we won’t give even an inch of our land to those illegal Bangali Terrorist Immigrants. We won’t give up our land, our breeze, our water which are handed to us by our ancestors."

Saturday, 30 June 2012

``မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ´´

Zaw Hlaing Tun's Facebook


ပို႔စ္တင္ျပသူ၏ မွတ္ခ်က္။ဘဂၤလီကုလားမ်ား၏ ရခိုင္ျပည္တြင္ ေနရာယူရန္ စနစ္တက် ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခဲ့ပံုမ်ားကို သိရွိေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ယခုျဖစ္ပြါး ခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွ သင္ခန္းစာယူႏိုင္ၾကေစၿပီး ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားအားလံုး ရခိုင္ေဒသတြင္းတြင္ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးတပ္ (သို႕) အမ်ဳိးလံုးၿခံဳေရးစည္း အဖြဲ႕တစ္ခုခုကို ညီညီညြတ္ညြတ္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ၾကေစရန္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္အတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကေသာ ျပည္ပအေျခစိုက ရခိုင္မ်ဳိးခ်စ္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ အကူအညီကို ရယူၿပီး ေပါင္းစည္း တိုက္ပြဲ၀င္ႏိုင္ၾကရန္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ
ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန
သမိုင္းသုေတသနဦးစီးဌာန

``မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ´´
သုေတသန စာတမ္းဖတ္ပြဲ

``ရခိုင္ေဒသအတြင္းသို႕ မြတ္ဆလင္မ်ား ၀င္ေရာက္လာျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ အဆင့္ဆင့္``
ဦးျမင့္သိန္း ( ညြန္ၾကားေရးမွဴး ၊ သမိုင္းသုေတသနဦးစီးဌာန)၊ ၂၁ မတ္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္

စာမ်က္ႏွာ ၁၂ ၊ ၁၃၊ ၁၄ တို႕မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ညီေနာင္ေသြးခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဗဟုသုတ အျဖစ္သိရွိေစ ဖို႕ေေဖာ္ျပလိုက္ ပါသည္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ရခိုင္ျပည္ရွိ မြတ္ဆလင္တို႕အေျခအေန
၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၄)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေတာ္အား ဖဆပလ အစိုးရက အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ရခိုင္တြင္ ရတည အဖြဲ႕က ရခိုင္ျပည္နယ္ရရွိေရးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ စည္းရုံးလႈပ္ရွားေနသည္။ လြတ္လပ္ေရးမရမီကပင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ မူဂ်ာဟစ္အဖြဲ႕သည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ အင္အားေတာင့္တင္းလာခဲ့သည္ ၁၉၄၈ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ၃ မိုင္ခန္႔ကြာသည့္ ဆင္အိုးျပင္ရြာတြင္ မူဂ်ာဟစ္တို႕ စတင္စခန္းခ်ခဲ့ၿပီး ``ပါကစၥတန္ ဂ်ီနာဗတ္ (ပါကစၥတန္ အဓြန္႕ရွည္ပါေစ) ဟူေသာ ေႂကြး ေၾကာ္သံကို ကုလားလို မျပတ္ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္။

၁၉၄၈ တြင္ မြတ္ဆင္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ညီလာခံကို ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ဂရင္ဗ်င္ရြာတြင္ က်င္းပရာ အဖြဲ႕အမည္ကို မူဂ်ာဟစ္ ပါတီဟု တရား၀င္ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕၏ စစ္ေရးေခါင္းေဆာင္မွာ Jaffar Kawal ျဖစ္ၿပီး လက္ေထာက္မွာ ဟူစိန္ျဖစ္ သည္။ 
 
၎တို႕၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ထဲတြင္ -
- ကုလားတန္ျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္းႏွင့္ နတ္ျမစ္ အေရွ႕ဘက္ကမ္းၾကားေဒသကို မြတ္ဆလင္တို႕၏ National Home အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္
- ရခိုင္ရွိ မြတ္ဆလင္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားစာရင္းထဲ ထည့္သြင္းေပးရန္ စသည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။
မ်ားမၾကာမီ မူဂ်ာဟစ္အဖြဲ႕တြင္ ကာဆင္ဆိုသူမွာ နာမည္ႀကီးလာခဲ့သည္။ 
ကာဆင္သည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ပိုင္း သေဘၤာေကြ႕
ရြာေန ဦးအကၠဘာ၀ုဒိန္ႏွင့္ ေဒၚႏုရူတို႕မွ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္ေလာက္တြင္ ေမြးဖြါးၿပီး သားခ်င္း ၄ ဦး ရွိသည္။ မူဂ်ာဟစ္ပါတီထဲ မ၀င္ေရာက္မီက ဖက္လိပ္ရြာေန ဦးေက်ာ္ျမႏွင့္ ဦးဂမ္းေခ် တို႔ထံတြင္ သူရင္းငွား အျဖစ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ပင္လယ္ဓါးျပမႈျဖင့္ ေထာင္က်ခဲ့သည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ေၾကာင့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ေထာင္မွ လြတ္လာရာေနရပ္သို႔ မျပန္ပဲ ဦးစိႏၱာ၏ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး ပါတီတြင္ တပ္သားအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဦးပညာသီဟထံတြင္လည္း တပည့္ခံခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ဦးစိႏၱာထံမွ လက္နက္သံုးလက္ ခိုးယူကာ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာနယ္သို႔ ျပန္လာၿပီး Jaffar Kawal ထံသို႕ ၀င္ေရာက္ကာ မူဂ်ာဟစ္ပါတီတြင္ လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ၎းပူး ေပါင္းခဲ့ေသာ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ၿဖိဳခြင္းကာ အင္အားေကာင္းလာခဲ့သည္။

၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ အလယ္သံေက်ာ္ရြာ မူလတန္းေက်ာင္း (ယခု တြဲဘက္အထက္တန္းေက်ာင္း) (အခ်ဳိ႕ က ဗလီေရွ႕တြင္က်င္းပျခင္း ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္) ၌ အရပ္ရပ္ကိုယ္စာစလွယ္မ်ားပါ၀င္ေသာ မြတ္ဆလင္ညီလာခံကို က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုညီလာခံသို႕ ပါလီမန္အမတ္မ်ားျဖစ္ေသာ စူလတန္မာမြတ္၊ ဦးဖိုးခိုင္(မြတ္ဆလင္)၊ ေဒၚျမညြန္႔တို႕ တက္ေရာက္ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ ပါလီမန္အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ အာဏာရယူထားျခင္းႏွင့္အတူ ဘာသာေရးလမ္းညြန္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းကိုလည္း ထင္ရွားေစခဲ့သည္။ ၎ အစည္းအေ၀းကေတာင္းဆိုခ်က္ ၁၄ ခ်က္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ အစိုးရသို႕ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ အျဖစ္ ေရးသားတင္ျပခဲ့သည္။ ၎စာ၏ အဖြင့္တြင္ ``အမ်ဳိးျပဳတ္ေအာင္ သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ရပ္တန္႔ေလာ၊ ရခိုင္တိုင္းတြင္ မြတ္ဆလင္မ်ားသာလွ်င္ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ လြန္ဆြဲပြဲႀကီးတြင္ ၾကံ့ၾကံ့ခံေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒအရ ရခိုင္မြတ္ဆလင္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား´´ဟု ေရးသားထားသည္။ ၎တို႕၏ ေတာင္းဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားတြင္---

- ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းကို ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းေတာင္တန္းမ်ား၊ ကခ်င္ေဒသမ်ားနည္းတူ လြတ္လပ္ေသာ မြတ္ဆလင္ျပည္နယ္အျဖစ္ အျမန္ဆံုးဖြဲ႕စည္းေပးရန္၊ 
ယင္းျပည္နယ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကြပ္ကဲမႈျဖင့္ ျပည္နယ္စစ္တပ္၊ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕မ်ား ထားရွိရန္။

- စစ္ေတြၿမိဳ႕ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္ဟု သတ္မွတ္ကာ ၿမိဳ႕ႏွင့္ဆိပ္ကမ္းကြပ္ကဲမႈကို ရခိုင္ႏွင့္မြတ္ဆလင္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းစီ စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ ပထမဆံုးၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ႏွင့္ တိုင္းမင္းႀကီးကို မြတ္ဆလင္လူမ်ဳိးခန္႔ထားရန္။

- လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕စည္းေပးရန္၊ ထိုတပ္ဖြဲ႕တြင္ မြတ္ဆလင္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပါ၀င္ရန္။
- ဗဟိုအစိုးရအဖြဲ႕တြင္မူ ၀န္ႀကီးခန္႔ထားရန္။

- တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားနည္းတူ ကိုယ္စားလွယ္ အညီအမွ်ေစလႊတ္ခြင့္ရရန္။

- မြတ္ဆလင္ေကာင္စီထားရွိခြင့္ျပဳရန္။

- အစၥလာမ္အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳရန္။

စသည့္ အခ်က္မ်ားပါရွိသည္။ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းကို ေတာင္းဆိုရာတြင္ စစ္ေတြကိုပါ ထည့္သြင္းေတာင္းဆိုခဲ့သည္ဟု ေတြ႕ရွိရသည္။ ထိုညီလာခံ၏ လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားသည္ ယေန႔ထက္တိုင္ ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္း ပင္မရည္မွန္းခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ 

မူဂ်ာဟစ္ပါတီမွ ေရာ္ရွိန္းေခါင္းေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕က ၿမိဳ႕နယ္ ဖဆလဥကၠ႒ ဦးစံထြန္းေအာင္မွ တဆင့္ ၀န္ႀကီၚခ်ဳပ္ထံတင္သြင္းရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္ပါစာတမ္းတစ္ေစာင္ ေပးပို႔လာသည္။ ထိုေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားတြင္--

- ရခိုင္ေဒသအတြင္းရွိ မြတ္ဆလင္မ်ားအားလံုးကို ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ ရခိုင္မြတ္ဆလင္မ်ား အျဖစ္လက္ခံရန္။

- မူဂ်ာဟစ္မ်ားကို အၿမဲတမ္းတပ္မေတာ္တြင္ ရခိုင္မြတ္ဆလင္ ေသနတ္ကိုင္တပ္အျဖစ္ သီးျခားထားေပးရန္။

- အစိုးရဌာနတိုင္းတြင္ မြတ္ဆလင္မ်ားအား အရည္အခ်င္းအလိုက္ ၀င္ခြင့္ျပဳရန္။

- ၿဗိတိသွ်အစိုးရကဲ့သို႕ မြတ္ဆလင္မ်ားအား နာမာလ္ (ဘုရား၀တ္ျပဳခြင့္)၊ ရူဂ်ာ (ဥပုသ္ျပဳခြင့္)၊ ဟာခ်္္၊ဖိုခတ္(ဘူခါ)(အမ်ဳိးသမီးမ်ား ၀တ္ရုံ၀တ္ခြင့္ႏွင့္ ၀တ္ရုံ၏မ်က္ႏွာဖံုးကို လွန္ၾကည့္ခြင့္မရွိရန္) မ်ား လြတ္လပ္ခြင့္ဲျပဳရန္။

- မြတ္ဆလင္ကေလးမ်ား ပညာသင္ေက်ာင္းတိုင္းတြင္ အာရ္ဘီဘာသာကို အၿမဲတမ္းဘာသာတစ္ခု အျဖစ္ ျမန္မာစာႏွင့္ တန္းတူ သတ္မွတ္ေပးရန္။

- ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေဆးရုံႀကီးတရုံႏွင့္ ေဆးေပးခန္းမ်ားကို လိုအပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ေပး ရန္။

- ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းႏွင့္ တန္းျမင့္ေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္း ဖြင့္ခြင့္ျပဳရန္။

- ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ၎တို႕အဖြဲ႕အား ရခိုင္ျပည္နယ္ သူပုန္ႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ က်ည္ဆန္ထုတ္ေပးရန္တို႕ ပါရွိေလသည္။

(ေနာက္ထပ္ေဖာ္ျပပါမည္)

No comments:

Post a Comment

 
Blogger Widgets