Dr. Aye Maung said,"Our stand is that we won’t give even an inch of our land to those illegal Bangali Terrorist Immigrants. We won’t give up our land, our breeze, our water which are handed to us by our ancestors."

Sunday, 24 June 2012

မေလးရွားမွာ ဆႏၵၿပသတဲ႔လား

by Myo Set on Monday, 25 June 2012 at 01:25 ·
ရခိုင္အေရးအခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျ­ဖစ္ ဘင္ဂလီမ်ားႏွင့္ ဘာသာတူေသာ မေလး႐ွားႏိုင္ငံတြင္ အုတ္ေအာ္ေသာင္းနင္း ျ­ဖစ္ရပ္ တစ္ခု ျ­ဖစ္ပြားခဲ့သည္။
.
ပူးတြဲလင့္ပါအတိုင္း လူ ၂၀၀၀ ခန္ ့မွ
'STOP KILLING ROHINGYAS IN MYANMAR'
'STOP RAPING ROHINGYA WOMEN'
စသျ­ဖင့္ စာတမ္းမ်ား ကိုင္ေဆာင္ကာ ငိုကာယိုကာ သ႐ုပ္ျ­ပ ဆႏၵေဖာ္ေဆာင္သြားႀကသည္။
.
http://www.youtube.com/watch?v=XJQqbUkisTE
.
အထက္ပါ ဗီြဒီယိုုကလစ္ကိုု ၾကည့္ျပီးသကာလ  နီးစပ္ရာ မေလးရွားႏိုုင္ငံသား လုုပ္ေဖာ္ကိုုင္ဖက္ မိတ္ေဆြမ်ားကိုု ခခယယ အပူကပ္ျပီး သိလိုုသည္မ်ားကိုု ခ်ဥ္းကပ္ေမးျမန္းခဲ့ပါ၏။ ထိုုမိတ္ေဆြမ်ားထံမွ ၾကားသိရေသာ အေျဖစကားမ်ားအရ တူညီေသာ အခ်က္တစ္ခုုမွာ ယခုု ဆႏၵေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ မေလးရွားႏိုုင္ငံသားမ်ား လံုုးဝ မဟုုတ္ပါ ဟူ၏။
.မိတ္ေဆြမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ပင္  မေလးရွားေျမအား ရက္အတန္ၾကာ မရဲတရဲနင္း၍ အစဆြဲထုုတ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ဟုုတ္ကဲ့ .... လိုုအပ္ေသာ အကူအညီမ်ားကိုု ေပးခဲ့ေသာ ကြာလာလမ္ပူရွိ မိတ္ေဆြမ်ားကိုု အထူး ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း အရင္ ေျပာပါရေစ။
.
ပထမဦးဆံုုး အခ်က္သည္ကား ယခုုဆႏၵေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ မေလးရွားႏိုုင္ငံသားမ်ား မဟုုတ္ပါ။ အၾကမ္းဖ်ဥ္း ခြဲျခမ္းၾကည့္မည္ဆိုုပါက အဆိုုပါ ဆႏၵေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားထဲတြင္
- တရားမဝင္ ေနထိုုင္သူ အင္ဒိုုနီးရွား ႏိုုင္ငံသားမ်ား
- ေမာ္လျမိဳင္မွ လာေသာ ျမန္မာမူစလင္မ်ား
- ဘင္ဂလားေဒ့ရွ္မွ လူကုုန္ကူး တင္သြင္းလာေသာ ဘင္ဂလီမ်ား ပါဝင္ၾကသည္။
.
သက္ေသအေထာက္အထား ျပခ်င္ေသာ္ျငား ေထာက္ညွာရမည့္သူမ်ားေၾကာင့္ ယခုုစာစုုကိုု အက်ဥ္းခ်ံဳး၍ ေရးပါမည္။ မယံုုလွ်င္ ပံုုျပင္ဟုု မွတ္ပါ။ သိုု ့ေသာ္ ပံုုျပင္မဟုုတ္ပါ၊ စနစ္တက် ႀကိဳတင္ႀကံစည္ထားေသာ လိမ္လည္မႈ တစ္ခုုအား ေဖာ္ထုုတ္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။
.
တရားမဝင္ ေနထိုုင္သူ အင္ဒိုအမ်ားစုုသည္ မေလးရွားႏိုုင္ငံတြင္ ႀကံဳရာ က်ပန္းအလုုပ္ကိုု လုုပ္ကိုုင္ေနၾကသူ မ်ားသည္။ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုုသည္ ေန ့စားျဖစ္ေစ၊ နာရီပိုုင္းျဖစ္ေစ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ အခေၾကးေငြယူ၍ အဝတ္ေလွ်ာ္၊ အိမ္သန္ ့ရွင္းေရး စသည့္ အလုုပ္ေပါင္းစံုုကုုိ လုုပ္ကိုုင္ရင္း ဝမ္းေက်ာင္းၾကရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ သူတိုု ့တြင္ ပံုုမွန္ အလုုပ္၊ ပံုုမွန္ ဝင္ေငြ မရွိေခ်။ ထိုု ့ျပင္ မၾကာမီ က်ေရာက္လာမည့္ သူတိုု ့၏ ႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္ Hari Raya အတြက္လည္း သူတိုု ့တြင္ ေငြလိုုသည္မွာ မုုခ်ပင္ ျဖစ္သည္။
.
မေလးရွားႏိုုင္ငံသား မိတ္ေဆြမ်ားမွ ေျပာပါသည္။ တရားမဝင္ ေနထိုုင္သူ၊ အလုုပ္အကိုုင္မဲ့ေသာ ဘင္ဂလီမ်ား မေလးရွားတြင္ တပံုုတေခါင္း ရွိပါသည္ ဟူ၏။ ထိုု ့အျပင္ အႏွီပုုဂၢိဳလ္တိုု ့၏ အျပဳအမူ အေနအထိုုင္သည္ လယ္ျပင္တြင္ ဆင္သြားသလိုု ထင္ရွားပါ၏ ဟူ၏။ ထိုုမွ်မက ယခုု ဗီြဒီယိုုကလစ္တြင္ မ်က္ရည္လည္ရြဲ ပါးစပ္အျပဲသားျဖင့္ 'ျမန္မာျပည္တြင္ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ား အသတ္ခံေနရပါသည္' ဟုု ကင္မရာေရွ႕ဝယ္ အပီအျပင္သယ္ေနသူ အႏွီပုုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အလုုပ္လက္မဲ့ ဘင္ဂလီမ်ား ျဖစ္ဖိုု ့ ေသခ်ာပါသည္ ဆိုု၏။
.
ဘင္ဂလားေဒ့ရွ္မွ ထိုုင္းႏိုုင္ငံအား ေက်ာ္ျဖတ္၍ မေလးရွားႏိုုင္ငံအေရာက္ လူကုုန္ကူးမည္ ဆိုုပါက ေပါက္ေစ်း တစ္ဦးလွ်င္ မေလးရွား ရင္းဂစ္ ၂၅,၀၀၀ ဝန္းက်င္ ရွိပါသည္။ သူတိုု ့အလံုုးအရင္း ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ဝင္ပါသည္။ သူတိုု႕ တြင္ ေငြအသျပာ နတၳိပါ။ သူတိုု ့အား ပံ့ပိုုးကူညီ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနသူ ပြဲစားအမည္ခံသူမ်ား ရွိပါသည္။ သူတိုု႕သည္ လက္ဗလာျဖင့္ ေရာက္လာႀကျပီး ဆီအုုန္းခင္းမ်ားသိုု႕ အလုုပ္လုုပ္ရန္ ပိုု႕ေဆာင္ျခင္း ခံရပါသည္။ သူတိုု႕၏ ဝန္ေဆာင္ခကိုု လစာမွ အရစ္က် ျဖတ္ယူပါသည္။
.
ဤမွ် မ်ားျပားလွေသာ ဘင္ဂလီမ်ားကိုု လူကုုန္ကူးရန္ အခေၾကးေငြသည္ မည္သည့္အရပ္မွ လာသနည္း။ မည္သူေတြက ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးကြယ္ေနသနည္း။ ယခုုဆႏၵျပပြဲအတြက္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ဆီအုုန္းခင္းမ်ားမွ ဘင္ဂလီမ်ားႏွင့္ ျမိဳ႕တြင္းျမိဳ႕ ျပင္ ေျမေပၚေျမေအာက္ရွိ အလုုပ္လက္မဲ့ ဘင္ဂလီမ်ားသည္ မည္သိုု ့မည္ပံုု ဇာတ္တိုုက္ထားသည့္အလား စုုေဝးလာပါသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ သတင္းလိမ္ဓါတ္ပံုုမ်ားကိုု တညီတညြတ္တည္း ကိုုင္ေဆာင္လ်က္ တေလသံတည္းထြက္ အလိမ္ႀကီး လိမ္ေနပါသနည္း။ သူတိုု႕၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ႀကိဳးကိုုင္သူ ရွိပါသေလာ။ ရွိေကာင္း ရွိပါလိမ့္မည္။ သက္ဆိုုင္သူမ်ား အသိဆံုုး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဘိလပ္ဗိေႏၶာဆရာ ေဒါက္တာ အာႏိုုး (အာႏိုုးသည္ ဗလႀကီးပါသည္) အသိဆံုုး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထားလွ်င္လည္း ေနရပါမည္။ အရဲကိုုး၍ ဆက္တိုုးပါရေစေတာ့။
.
ေနာက္ကြယ္မွ ဒါရိုုက္တာမ်ားသည္ ေငြေၾကးေတာင့္တင္းပါသည္။ ေရွ႕တန္းမွ အင္ဒိုုမ်ား ႏွင့္ ဘင္ဂလီမ်ားသည္ ေငြေရးေၾကးေရး က်ပ္တည္းပါသည္။ သူတိုု႕သည္ တလ လစာ ရင္းဂစ္ ၆၀၀ေက်ာ္ခန္႕ ရလွ်င္ပင္ တေန႕ ၁၆ နာရီဆိုုလည္း ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ အိမ္သာပင္ေဆးသည့္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤသိုု႕ဆိုုလွ်င္ ယခုုလိုု ကတ္ျပားေလးေထာင္ကာ ေအာ္ေပး ဟစ္ေပးရံုုျဖင့္ လြယ္လြယ္ကူကူ ေငြရမည္ဆိုုလွ်င္ ထိုုအလုုပ္မ်ိဳးကိုု သူတိုု႕ ျငင္းပါမည္လား။ ဘင္ဂလီသည္ အင္ဒိုုနီးရွား ႏိုုင္ငံသား မဟုုတ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ အႏွီ အင္ဒိုုအမ်ိဳးသမီးမ်ား တက္မတတ္ ငိုုယိုုေနပါသနည္း။ စဥ္းစားစရာပါ။ Kalan Press မွ သတင္းလိမ္ ဓါတ္ပံုုသည္ သူတိုု ့လက္ထဲ မည္သိုု ့ေရာက္ေနသနည္း။ လက္လွမ္းမီသေလာက္ ဆိုုရလွ်င္ သူတိုု႕သည္ အင္တာနက္သံုုးေသာ လူတန္းစား မဟုုတ္ပါ။ သူတိုု႕၏ လုုပ္ခလစာႏွင့္ အလ်င္မီွေအာင္ မနည္းရုုန္းကန္ေနရသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
.
ယခုု လုုပ္ရပ္သည္ မေလးရွားႏိုုင္ငံေရာက္ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ မေလးရွားႏိုုင္ငံသားမ်ားအား ရန္တိုုက္ေပးသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ပါသည္။ စီစဥ္သူမ်ား အလြန္အကြက္ျမင္ပါသည္။ ႏွစ္ႏိုုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရး ပ်က္ျပားေစရန္ ေသြးထိုုးလံႈ႕ေဆာ္ေနေသာ သူတိုု႕၏ လုုပ္ရပ္အား စက္ဆုုပ္မိပါသည္။ မေလးရွားႏိုုင္ငံရွိ ေရႊျမန္မာမ်ားအေနျဖင့္ ဘင္ဂလီေထာက္ခံသူမ်ားသည္ မေလးရွားႏိုုင္ငံသားမ်ား မဟုုတ္ေၾကာင္းကိုု ခြဲျခားျမင္ေစခ်င္ပါသည္။ ေရႊျမန္မာမ်ား က်န္းမာ ခ်မ္းသာ၍ ေဘးရန္ကင္းကြာၾကပါေစ။


(အထက္ပါစာစုဟာ မေလးရွားေန ၿမန္မာမိတ္ေဆြတစ္ဦးမွ ေပးပို႔လာေသာ အေၾကာင္းၿဖစ္ပါသည္။ ေလ႔လာနုိင္ၾကပါသည္။)

No comments:

Post a Comment

 
Blogger Widgets